Potpisan Protokol o saradnji sa Općinskim sudom u Mostaru

Danas su u Mostaru Predsjednik Općinskog suda u Mostaru, Marin Zadrić, i Predsjednica Centra za pravnu pomoć ženama, Meliha Sendić, potpisali Protokol o saradnji na implementaciji projekta “Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH”. Potpisani Protokol simbolizuje spremnost na saradnju i doprinos za uspostavljanje koordinisanog i efikasnog sistema zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja. Namjera Centra za pravnu pomoć ženama Zenica jeste da kroz centralnu aktivnost, a to je monitoring krivičnih postupaka u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, činjenično zagovara povećanje zaštite i unapređenje sistemskog odgovora na nasilje nad žrtvama.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal