Potpisan Protokol o saradnji sa Općinskim sudom u Mostaru

Danas su u Mostaru Predsjednik Općinskog suda u Mostaru, Marin Zadrić, i Predsjednica Centra za pravnu pomoć ženama, Meliha Sendić, potpisali Protokol o saradnji na implementaciji projekta “Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH”. Potpisani Protokol simbolizuje spremnost na saradnju i doprinos za uspostavljanje koordinisanog i efikasnog sistema zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja. Namjera Centra za pravnu pomoć ženama Zenica jeste da kroz centralnu aktivnost, a to je monitoring krivičnih postupaka u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, činjenično zagovara povećanje zaštite i unapređenje sistemskog odgovora na nasilje nad žrtvama.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)