Zaključen Protokol o saradnji na implementaciji projekta “Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH”

Dana 19.04.2016. godine u Kantonalnom sudu u Zenici, predsjednica Kantonalnog suda u Zenici, Snježana Čolaković i direktorica Centra za pravnu pomoć ženama, Meliha Sendić su zaključile Protokol o saradnji na implementaciji projekta “Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH”
Centralna aktivnost planirana projektom je praćenje suđenja u slučajevima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, koja bi se trebala odvijati u periodu od zaključenja Protokola o saradnji do kraja 2017. godine.
Namjera Centra za pravnu pomoć ženama Zenica jeste da kroz projekat da doprinos uspostavljanju koordinisanog i efikasnog sistema zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja, sa dugoročnim ciljem povećanja zaštite i unapređenja sistemskog odgovora na nasilje nad žrtvama. Informacija je objavljena i na službenoj stranici Kantonalnog suda u Zenici.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)