Radionica u Bugojnu

U saradnji sa Udruženjem civilnih žrtava rata iz Bugojna danas smo u Bugojnu održale informativno-edukativnu pravnu radionicu. Prisutne smo informisali o načinu ostvarivanja statusa civilne žrtve rata, potrebnoj dokumentaciji, postupku i pravima koja pripadaju osobama kojima se prizna status civilne žrtve rata.

Prisutnima je bilo omogućeno da nakon završetka radionice obave pojedinačni informativno pravni razgovor sa pravnicama Centra, kao i da u slučaju potrebe dogovore dalje korake u cilju zaštite, odnosno, ostvarivanja prava iz oblasti porodičnog, radnog prava, socijalne zaštite, zaštite od nasilja i diskriminacije. Fotografije sa radionice možete pogledati ovdje.

Ova radionica realizovana je u okviru aktivnosti po projektu “Efikasnije ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženih kategorija sa posebnim osvrtom na žene žrtve ratne torture i ratnog seksualnog nasilja na području Srednjo-bosanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona”, uz velikodušnu podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP BiH).

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal