Studijska posjeta ženskim nevladinim organizacijama na Kosovu

Članica Centra za pravnu pomoć ženama, Amra Bećirović, dio je 8-članog tima koji od 21. – 26. marta boravi na Kosovu u okviru studijske posjete „Zagovaranje ženskih organizacija civilnog društva: rodno zasnovano nasilje i izgradnja mira“.

U okviru prvog dana studijske posjete aktivistice ženskih nevladinih organizacija iz BiH i Kosova razmjenile su iskustva u prevenciji i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, rodno odgovornom budžeiranju, za FBiH naročito aktuelno pitanje porodljskih naknada i porodiljskog odsustva i žena i muškaraca.

Drugog dana studijske posjete aktivistice iz BiH imale su priliku predstaviti postojeće inicijative i zagovaračke procese. Amra Bećirović predstavila je dosadašnja iskustva u provođenju monitoringa krivičnih postupaka pred sudovima u BiH u slučajevima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Prezentacija je uključila dosadašnje napore Centra za pravnu pomoć ženama i Fondacije Udružene žene Banja Luka i okvir nastavka rada po pitanju , evidentiranja i sankcionisanja rodno zasnovanog nasilja. Nakon održanih prezentacija, učesnice studijske posjete vodile su diskusiju na teme zagovaranja, monitoringa, podizanja svijesti, izgradnji mira, korištenju UNSCR 1325 u zagovaranju.

24. i 25. mart iskorišten je za terenske posjete ženskim organizacijama na Kosovu. Posjetile su Medica Kosova koja je predstavila svoje zagovaračke aktivnosti na poboljšanju statusa žena koje su preživjele seksualno zlostavljanje u ratu. Organizovana je posjeta i Ženskoj organizaciji za ljudska prava u Mitovici.

Studijska posjeta realizuje se uz podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna.

Fotografije sa studijske posjete možete pogledati ovdje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)