Studijska posjeta ženskim nevladinim organizacijama na Kosovu

Članica Centra za pravnu pomoć ženama, Amra Bećirović, dio je 8-članog tima koji od 21. – 26. marta boravi na Kosovu u okviru studijske posjete „Zagovaranje ženskih organizacija civilnog društva: rodno zasnovano nasilje i izgradnja mira“.

U okviru prvog dana studijske posjete aktivistice ženskih nevladinih organizacija iz BiH i Kosova razmjenile su iskustva u prevenciji i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, rodno odgovornom budžeiranju, za FBiH naročito aktuelno pitanje porodljskih naknada i porodiljskog odsustva i žena i muškaraca.

Drugog dana studijske posjete aktivistice iz BiH imale su priliku predstaviti postojeće inicijative i zagovaračke procese. Amra Bećirović predstavila je dosadašnja iskustva u provođenju monitoringa krivičnih postupaka pred sudovima u BiH u slučajevima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Prezentacija je uključila dosadašnje napore Centra za pravnu pomoć ženama i Fondacije Udružene žene Banja Luka i okvir nastavka rada po pitanju , evidentiranja i sankcionisanja rodno zasnovanog nasilja. Nakon održanih prezentacija, učesnice studijske posjete vodile su diskusiju na teme zagovaranja, monitoringa, podizanja svijesti, izgradnji mira, korištenju UNSCR 1325 u zagovaranju.

24. i 25. mart iskorišten je za terenske posjete ženskim organizacijama na Kosovu. Posjetile su Medica Kosova koja je predstavila svoje zagovaračke aktivnosti na poboljšanju statusa žena koje su preživjele seksualno zlostavljanje u ratu. Organizovana je posjeta i Ženskoj organizaciji za ljudska prava u Mitovici.

Studijska posjeta realizuje se uz podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna.

Fotografije sa studijske posjete možete pogledati ovdje.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal