Predstavnički dom FBiH dao podršku uvođenju “Osobe od povjerenja”!

Tri (3) godine predanog i intenzivnog rada rezultirali su da je Inicijativa za Dopunu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH kroz uvođenje instituta „Osoba od povjerenja“ izglasana u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH!

Inicijativa je podnesena Federalnom ministarstvu pravde 13.10.2020. godine, a Federalna vlada je već 22.12.2020. utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Na 18. Redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine FBiH od 26.01.2021. godine, sa 67 glasova ZA i jednim (1) suzdržanim Inicijativa je dobila podršku zastupnika/ca.

Mi, koje smo poteklih 25 godina kroz pružanje besplatne pravne pomoći ženama već bile osobe od povjerenje, nismo bile prepoznate u sistemu, a ovaj iskorak je dokaz da je moguće praviti sistemske promjene.

Prema trenutno važećem Zakonu, u svim postupcima i u cilju ostvarivanja svojih prava, žrtva je sama, bez podrške i/ili pravne pomoći, nema status stranke u postupku i često je izložena dodatnoj traumi. Institut „Osoba od povjerenja“ osiguraće da prava i interesi žrtve budu dosljedno i adekvatno predstavljeni i uzeti u obzir u svim fazama i kroz sve institucionalne i vaninstitucionalne mehanizme zaštite.

Nadamo se da ćemo nastaviti zajednički rad na prepoznavanju propusta u sistemu zaštite žena od nasilja i raditi na iznalaženju mehanizama i rješenja koja mogu dovesti do promjena.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal