Održana prezentacija za predstavnike/ce romskih udruženja iz SBK i ZDK

Centar za pravnu pomoć ženama danas je u Zenici za predstavnice i predstavnike romskih organizacija sa područja ZDK i SBK održao prezentaciju programa ¨Ka poboljšanju pristupa pravdi žrtvama diskriminacije¨.

Prezentacija je organizovana povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma, a prisutne smo upoznali/e sa Zakonom o zabrani diskriminacije i mehanizama zaštite, te mogućnostima informisanja, podrške, savjetovanja i zastupanja koje može pružiti Centar za pravnu pomoć ženama.

Ovaj događaj bio je i prilika da se iznesu problemi iz perspektive udruženja Roma iz SBK i ZDK i dogovore koraci za direktan, zajednički rad na terenu za preveniranje i otklanjanje diskriminatornih praksi.

Ova aktivnost se realizuje u okviru prvog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Prezentacija je realizovana u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal