Održana prezentacija za predstavnike/ce romskih udruženja iz SBK i ZDK

Centar za pravnu pomoć ženama danas je u Zenici za predstavnice i predstavnike romskih organizacija sa područja ZDK i SBK održao prezentaciju programa ¨Ka poboljšanju pristupa pravdi žrtvama diskriminacije¨.

Prezentacija je organizovana povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma, a prisutne smo upoznali/e sa Zakonom o zabrani diskriminacije i mehanizama zaštite, te mogućnostima informisanja, podrške, savjetovanja i zastupanja koje može pružiti Centar za pravnu pomoć ženama.

Ovaj događaj bio je i prilika da se iznesu problemi iz perspektive udruženja Roma iz SBK i ZDK i dogovore koraci za direktan, zajednički rad na terenu za preveniranje i otklanjanje diskriminatornih praksi.

Ova aktivnost se realizuje u okviru prvog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Prezentacija je realizovana u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)