Konsultativni sastanak za unapređenje zaštite od nasilja

U prostorijama Centra za socijalni rad u Tešnju održan je sedmi konsultativni sastanak sa predstavnicima/cama policije, centra za socijalni rad i nevladinim organizacijama.

Konsultativni sastanci održavaju se u svih 12 općina Ze-do kantona i imaju za cilj da, zajedno sa našim sagovornicima/cama, dođemo do prijedloga za unapređenje postojećih mehanizama zaštite od nasilja nad ženama, kao i prijedloga za sankcionisanje nasilja koje se vrši upotrebom modernih tehnologija i uređaja.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal