Spolno (seksualno) uznemiravanje žena na radnom mjestu

Pitanje:
Zovem se S. G. i imam 29 godina. Tri godine radim kao sekretarica u jednoj firmi. Posljednja 4 mjeseca trpim zlostavljanje od kolege koji mi često šalje SMS poruke i poruke na Facebook lascivnog sadržaja, pornografske sadržaje na mail, i konstantno me poziva na izlazak. Nedavno me u liftu pokušao pipati. Bila sam u šoku, uspjela sam pobjeći. Od tada izbjegavam svaki mogući susret sa njim. To nisam nikome ispričala, jer me stid i strah da ne dobijem otkaz. Kako da se odbranim i šta da radim?

Odgovor:
Zbog diskriminatornog ponašanja Vašeg radnog kolege možete se obratiti direktno poslodavcu s pritužbom povodom povrede dostojanstva. Po zaprimanju pritužbe poslodavac bi trebao sastaviti zapisnik i pokrenuti disciplinski postupak. Vi ste žrtva verbalnog i fizičkog spolnog (seksualnog) uznemiravanja na radnom mjestu. Zakon o zabrani diskriminacije BiH navodi spolno uznemiravanje kao drugi oblik diskriminacije. Zaštitu možete potražiti kod poslodavca, kod Institucije ombudsmena ili u sudskom postupku pred općinskim sudom.

Uporedno, ili prije ovih radnji, možete podnijeti žalbu Instituciji ombudsmena za ljudska prava u BiH, koja će pokrenuti postupak tako što će od poslodavca tražiti očitovanje, utvrditi diskriminaciju te donijeti preporuke za poslodavca. Također, antidiskriminacijski postupak možete pokrenuti i sami, podizanjem tužbe za utvrđivanje diskriminacije, pred općinskim sudom u Vašem mjestu.

Spolno uznemiravanje je svaki oblik neželjenog fizičkog, verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje je spolne (seksualne) prirode i čiji je cilj ili rezultat povreda dostojanstva lica uz stvaranje zastrašujućeg, neprijateljskog, degradirajućeg, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja. Spolno uznemiravanje gotovo u pravilu najčešće pogađa žene.

Osnovno zakonsko uporište:
– Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“ broj 59/09)
– Zakon o radu FBiH

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)