Trening za kandidatkinje i predstavljanje inicijative “SKINI LAŽNO LICE POLITIKE”

Fondacija INFOHOUSE u saradnji sa Fondacija Cure/CURE Foundation, Centar ženskih prava Zenica
te Udruženjem građanki Bosansko Grahovo u okviru inicijative „SKINE LAŽNO LICE POLITIKE“ danas su u Tuzli sa kandidatkinjama na izbornim listama razgovarale o Izbornom zakonu BiH, o zastupljenosti žena u politici i o njihovim obavezama i pravima. Hiljade žena su se uključile u političke stranke na osnovu lažnog obećanja da će biti ravnopravne. Tim više je bilo važno upoznati kandidatkinje da će po prvi put tokom i nakon izbornog procesa imati besplatnu pravnu podršku ukoliko budu ucjenjene nelegalnim zahtjevima. Pogledajte i infografiku o besplatnoj pravnoj pomoći za kandidatkinje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)