Trening za kandidatkinje i predstavljanje inicijative “SKINI LAŽNO LICE POLITIKE”

Fondacija INFOHOUSE u saradnji sa Fondacija Cure/CURE Foundation, Centar ženskih prava Zenica
te Udruženjem građanki Bosansko Grahovo u okviru inicijative „SKINE LAŽNO LICE POLITIKE“ danas su u Tuzli sa kandidatkinjama na izbornim listama razgovarale o Izbornom zakonu BiH, o zastupljenosti žena u politici i o njihovim obavezama i pravima. Hiljade žena su se uključile u političke stranke na osnovu lažnog obećanja da će biti ravnopravne. Tim više je bilo važno upoznati kandidatkinje da će po prvi put tokom i nakon izbornog procesa imati besplatnu pravnu podršku ukoliko budu ucjenjene nelegalnim zahtjevima. Pogledajte i infografiku o besplatnoj pravnoj pomoći za kandidatkinje.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal