Osoba od povjerenja u sistemu zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja – Studijska posjeta Vukovaru

Šesnaestočlana delegacija iz BiH sastavljena od predstavnika/ca institucija koji doprinose poboljšanju položaja žrtava nasilja, od 19.-21.02.2020 godine u Vukovaru imala je priliku za stručnu razmjenu o iskustvima primjene instituta „Osobe od povjerenja“.

Centar ženskih prava je prije godinu i po, pokrenuo Inicijativu za uvođenje navedenog Instituta u zakonodavni okvir BiH organizovanjem regionalne konferencije „Uvođenje instituta Osoba od povjerenja u sistem zaštite žrtava nasilja – razmjena dobrih praksi sa zemljama regiona“, na kojoj je jedan od zaključaka bio organizovanje studijske posjete institucijama i udrugama u Hrvatskoj koji primjenjuju Institut „Osobe od povjerenja“.

Zahvaljujemo se našim partnerima Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Vukovaru, Predsjedniku suda gospodinu Nikoli Bašenskom, Goranu Miličeviću, Predsjedniku kaznenog odjela Županijskog suda u Vukovaru, kolegicama iz Udruge B.a.B.e., na nesebičnim dijeljenju iskustava i praksi.

Podijeljena iskustva će biti dragocjen izvor i uporište u procesu zagovaranja izmjene zakona, kao i za izlazak u javnost sa još utemeljenijim prijedlogom koji će imati podršku eksperata/ica i stručne javnosti.

Zahvaljujemo se na maksimalnom doprinosu i učešću svim članovima/cama BiH Delegacije: Adisa Zahiragić – Kantonalni sud u Sarajevu, Sutkinja; Aid Hanušić – Osnovni sud u Bijeljini, Predsjednik suda; Edin Šačirović – Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, Tužilac; Ehlimana Međić – Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Savjetnica za unapređenje položaja ranjivih grupa; Emira Dizdarević – Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, Viša stručna saradnica; Hajrija Hadžiomerović-Muftić – Edukatorica Centra za edukaciju sudija i tužilaca; Ivanka Marković – Profesorica na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Banja Luci; Jasminka Džumhur – Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH, Ombudsmenka; Jasna Markotić – Fondacija Udružene žene Banja Luka, Socijalna radnica; Katica Jozak-Mađar – Kantonalni sud u Novom Travniku, Predsjednica suda; Larisa Velić – Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Profesorica; Natalija Petrić – Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Stručna saradnica.

Aktivnost je podržana od strane švedske organizacije Kvinna till Kvinna.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)