Osoba od povjerenja u sistemu zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja – Studijska posjeta Vukovaru

Šesnaestočlana delegacija iz BiH sastavljena od predstavnika/ca institucija koji doprinose poboljšanju položaja žrtava nasilja, od 19.-21.02.2020 godine u Vukovaru imala je priliku za stručnu razmjenu o iskustvima primjene instituta „Osobe od povjerenja“.

Centar ženskih prava je prije godinu i po, pokrenuo Inicijativu za uvođenje navedenog Instituta u zakonodavni okvir BiH organizovanjem regionalne konferencije „Uvođenje instituta Osoba od povjerenja u sistem zaštite žrtava nasilja – razmjena dobrih praksi sa zemljama regiona“, na kojoj je jedan od zaključaka bio organizovanje studijske posjete institucijama i udrugama u Hrvatskoj koji primjenjuju Institut „Osobe od povjerenja“.

Zahvaljujemo se našim partnerima Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Vukovaru, Predsjedniku suda gospodinu Nikoli Bašenskom, Goranu Miličeviću, Predsjedniku kaznenog odjela Županijskog suda u Vukovaru, kolegicama iz Udruge B.a.B.e., na nesebičnim dijeljenju iskustava i praksi.

Podijeljena iskustva će biti dragocjen izvor i uporište u procesu zagovaranja izmjene zakona, kao i za izlazak u javnost sa još utemeljenijim prijedlogom koji će imati podršku eksperata/ica i stručne javnosti.

Zahvaljujemo se na maksimalnom doprinosu i učešću svim članovima/cama BiH Delegacije: Adisa Zahiragić – Kantonalni sud u Sarajevu, Sutkinja; Aid Hanušić – Osnovni sud u Bijeljini, Predsjednik suda; Edin Šačirović – Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, Tužilac; Ehlimana Međić – Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Savjetnica za unapređenje položaja ranjivih grupa; Emira Dizdarević – Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, Viša stručna saradnica; Hajrija Hadžiomerović-Muftić – Edukatorica Centra za edukaciju sudija i tužilaca; Ivanka Marković – Profesorica na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Banja Luci; Jasminka Džumhur – Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH, Ombudsmenka; Jasna Markotić – Fondacija Udružene žene Banja Luka, Socijalna radnica; Katica Jozak-Mađar – Kantonalni sud u Novom Travniku, Predsjednica suda; Larisa Velić – Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Profesorica; Natalija Petrić – Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Stručna saradnica.

Aktivnost je podržana od strane švedske organizacije Kvinna till Kvinna.

 

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal