Konferencija Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH

Kraj godine završavamo uspješno i zadovoljno. Prije sedam godina smo bojažljivo i sa određenom dozom straha prezentirale stanje u pravosuđu, a sada smo partneri.
Bila nam je čast uzeti učešće i predstaviti dobre prakse saradnje sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH na završnoj konferenciji Projekta ICEA „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“ i biti u tom momentu jedina predstavnica NVO.
Na koferencije je priusustvovalo preko 160 predstavnika/ca pravosuđa, nadležnih institucija zakonodavne i izvršne vlasti, međunarodnih institucija/organizacija.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)