Konferencija Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH

Kraj godine završavamo uspješno i zadovoljno. Prije sedam godina smo bojažljivo i sa određenom dozom straha prezentirale stanje u pravosuđu, a sada smo partneri.
Bila nam je čast uzeti učešće i predstaviti dobre prakse saradnje sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH na završnoj konferenciji Projekta ICEA „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“ i biti u tom momentu jedina predstavnica NVO.
Na koferencije je priusustvovalo preko 160 predstavnika/ca pravosuđa, nadležnih institucija zakonodavne i izvršne vlasti, međunarodnih institucija/organizacija.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal