Najavljeno pokretanje Inicijative za uvođenje “Osobe od povjerenja”

Danas smo učestvovale na konferenciji za štampu o Istanbulskoj konvenciji – značaj i primjena Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) u Bosni i Hercegovini.

Meliha Sendić, Predsjednica Centra ženskih prava, govorila je iz perspektive direktnog rada sa klijenticama, žrtvama nasilja, koje često nemaju informacije o načinima i postupku zaštite, pravno su neuke, socijalno ugrožene, nemaju adekvatnu podršku i prilagođen, orijentiran prema žrtvi pristup predstavnika/ca institucija u sistemu zaštite od nasilja. Prisutnima je predstavila Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH kroz uvođenje instituta „Osoba od povjerenja“ kao odgovor na ovaj problem. Klijentice ne razumiju jezik koje koriste institucije, a kada postoji Osoba od povjerenja, kao što je to Centar, proces i put ostvarivanja zaštite se skraćuje. Prisutne smo upoznale da smo u  toku ove godine radile na okupljanju ekspertne radne grupe koja bi razumjela ovaj problem i uspjele smo dobiti podršku brojnih institucija i u narednom periodu ćemo zajednički pokrenuti inicijativu i napraviti nacrt izmjena Zakona. Poručeno je da je neophodno što hitnije uskladiti odredbe zakona sa Istanbulskom konvencijom, a jedan od načina je uvođenje Osobe od povjerenja. Pri tome treba imati na umu da su Republika Srpska, Crna Gora i Hrvatska su riješile ovaj nedostatak.

Konferenciju za štampu organizovalo je Udruženje „Medica“ iz Zenice, kao dio svjetske kampanje Dana aktivizma protiv naslja nad ženama. Svoja obraćanja imale/i su Sabiha Husić, Direktorica Udruženja „Medica“, Ismeta Dervoz, nezavisna ekspertica i Edin Arnaut, pomoćnik ministrice za rad, socijalnu zaštitu i izbjeglice ZDK. Poručile/i su da je potrebno harmonizirati sve zakone, uskladiti ih, te aktivnije uključiti društvo u proces smanjenja nasilja u porodici.

Foto: Medica Zenica

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal