Najavljeno pokretanje Inicijative za uvođenje “Osobe od povjerenja”

Danas smo učestvovale na konferenciji za štampu o Istanbulskoj konvenciji – značaj i primjena Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) u Bosni i Hercegovini.

Meliha Sendić, Predsjednica Centra ženskih prava, govorila je iz perspektive direktnog rada sa klijenticama, žrtvama nasilja, koje često nemaju informacije o načinima i postupku zaštite, pravno su neuke, socijalno ugrožene, nemaju adekvatnu podršku i prilagođen, orijentiran prema žrtvi pristup predstavnika/ca institucija u sistemu zaštite od nasilja. Prisutnima je predstavila Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH kroz uvođenje instituta „Osoba od povjerenja“ kao odgovor na ovaj problem. Klijentice ne razumiju jezik koje koriste institucije, a kada postoji Osoba od povjerenja, kao što je to Centar, proces i put ostvarivanja zaštite se skraćuje. Prisutne smo upoznale da smo u  toku ove godine radile na okupljanju ekspertne radne grupe koja bi razumjela ovaj problem i uspjele smo dobiti podršku brojnih institucija i u narednom periodu ćemo zajednički pokrenuti inicijativu i napraviti nacrt izmjena Zakona. Poručeno je da je neophodno što hitnije uskladiti odredbe zakona sa Istanbulskom konvencijom, a jedan od načina je uvođenje Osobe od povjerenja. Pri tome treba imati na umu da su Republika Srpska, Crna Gora i Hrvatska su riješile ovaj nedostatak.

Konferenciju za štampu organizovalo je Udruženje „Medica“ iz Zenice, kao dio svjetske kampanje Dana aktivizma protiv naslja nad ženama. Svoja obraćanja imale/i su Sabiha Husić, Direktorica Udruženja „Medica“, Ismeta Dervoz, nezavisna ekspertica i Edin Arnaut, pomoćnik ministrice za rad, socijalnu zaštitu i izbjeglice ZDK. Poručile/i su da je potrebno harmonizirati sve zakone, uskladiti ih, te aktivnije uključiti društvo u proces smanjenja nasilja u porodici.

Foto: Medica Zenica

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)