Zajedno ka efikasnijoj zaštiti žena žrtava nasilja

Fokus današnjeg sastanka predstavnica Centra sa Šut Semirom, policijskim komesarom Uprave policije MUP-a ZDK, bila je saradnja na poboljšanju pristupa policijskih službenika/ca u slučajevima prijave nasilja, naročito nasilja u porodici, nad ženama i djecom.

Ohrabruje činjenica da iako govorimo iz različitih pozicija, ipak imamo isti pogled na problem.

Razmatrane su oblasti u kojima možemo sarađivati na rješenju koje će donijeti senzibilniji pristup policije prema ženama žrtvama nasilja i efikasnije rezultate na polju prevencije i suzbijanja nasilja.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)