Zajedno ka efikasnijoj zaštiti žena žrtava nasilja

Fokus današnjeg sastanka predstavnica Centra sa Šut Semirom, policijskim komesarom Uprave policije MUP-a ZDK, bila je saradnja na poboljšanju pristupa policijskih službenika/ca u slučajevima prijave nasilja, naročito nasilja u porodici, nad ženama i djecom.

Ohrabruje činjenica da iako govorimo iz različitih pozicija, ipak imamo isti pogled na problem.

Razmatrane su oblasti u kojima možemo sarađivati na rješenju koje će donijeti senzibilniji pristup policije prema ženama žrtvama nasilja i efikasnije rezultate na polju prevencije i suzbijanja nasilja.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal