Kampanja “Dižem glas protiv nasilja!!!”

Aktivistice Centra za pravnu pomoć ženama dana 24. i 25. aprila organizovale su ulične akcije u gradovima Travnik i Zenica. Akcije su dio Kampanje “Dižem glas protiv nasilja”, i samo su jedne od mnogih kojih se tokom mjeseca aprila organizuju širom BiH uz podršku Fondacije lokalne demokratije i Sigurne mreže.

Kampanja ima za cilj podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama, uključujući nasilje u porodici, te o nužnosti nulte stope tolerancije na sve oblike nasilja na osnovu spola, kao što je propisano Istanbulskom konvencijom.

Sa građankama i građanima smo razgovarali o problemu nasilja nad ženama uz šolju kafe ili soka i istu su zadržali kao podsjetnik na urgentnost reagovanja na nasilje. Također, građani i građanke imali su priliku da napišu svoje poruke i ostave svoj glas protiv nasilja koje su postavili na flipchart tablu, a njihove poruke prenijele smo i na društvene mreže.

Više objava sa fotografijama možete pogledati OVDJE.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)