Pravni vodič za svaku ženu (2013)

Radeći na pružanju direktne pravne pomoći ženama i kroz saradnju sa institucijama sagledavale smo različite potrebe klijentica i potrebe zajednice. Godine iskustva su nas prije svega naučile da nepoznavanje prava predstavlja veliki problem za bh. populaciju, a naročito za žene.

Iz tog razloga odlučile smo pripremiti Pravni vodič za_svaku_ženu, u kojem na jednom mjestu građanke mogu dobiti informacije i upute o raspoloživim pravima kako bi pospješile njihovu realizaciju u svakodnevnom životu. Publikacija je pripremljena uz pomoć Fondacije Kvinna till Kvinna.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal