Pravni vodič za svaku ženu (2013)

Radeći na pružanju direktne pravne pomoći ženama i kroz saradnju sa institucijama sagledavale smo različite potrebe klijentica i potrebe zajednice. Godine iskustva su nas prije svega naučile da nepoznavanje prava predstavlja veliki problem za bh. populaciju, a naročito za žene.

Iz tog razloga odlučile smo pripremiti Pravni vodič za_svaku_ženu, u kojem na jednom mjestu građanke mogu dobiti informacije i upute o raspoloživim pravima kako bi pospješile njihovu realizaciju u svakodnevnom životu. Publikacija je pripremljena uz pomoć Fondacije Kvinna till Kvinna.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)