Unaprijeđenje međusobne saradnje sa Kantonalnim sudom u Novom Travniku

rbt

Dana 23.01.2024. godine u Kantonalnom sudu u Novom Travniku potpisan je Protokol o saradnji sa Kantonalnim sudom u Novom Travniku.

Ovim Protokolom nastavlja se i jača saradnja između Kantonalnog suda u Novom Travniku i Centra ženskih prava u vezi sa organizacijom programa stručnih obuka, edukacija, učešća na konferencijama i drugim aktivnostima a sve sa ciljem pružanjem doprinosa poboljšanju rodne ravnopravnosti u pravosuđu i boljeg pristupa pravdi za žene.

Saradnja također obuhvata i nastavak kontinuiranog rada na monitoringu/praćenju krivilnih postupaka u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Zahvaljujemo se Predsjedniku Suda i svom osoblju na ukazanom povjerenju i opredijeljenosti da unaprijedimo međusobnu saradnju i otvorimo prostor za dalje zajedničke aktivnosti.

Fotografije: Kantonalni sud u Novom Travniku

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)