Forum „Uloga centara za socijalni rad za lakši pristup naknadi štete žrtvama trgovine ljudima“

Proaktivna diskusija i uključenost svih prisutnih predstavnika centara za socijalnih rad iz ZDK, KS i SBK obilježila je prošlosedmični Forum „Uloga centara za socijalni rad za lakši pristup naknadi štete žrtvama trgovine ljudima“.
Razgovarale smo o potrebi uključivanja socijalnih radnika/ca ali i drugih zainteresiranih profesionalaca/ki na osiguranju preduslova za pripremu i podnošenje zahtjeva za naknadnu štete (imovinsko-pravni zahtjev) za žrtve trgovine ljudima te kako koristiti resurse Centra ženskih prava i drugih specijaliziranih organizacija.
Zahvaljujemo se svim predstavnicima/cama centara za socijalni rad sa područja Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog kantona i Kantona Sarajevo na učešću i spremnosti da doprinesu sveukupnim naporima za prevenciju i suzbijanje trgovine ljudima.
Forum je održan pod okriljem Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire u okviru kojeg Centar ženskih prava iz Zenice u partnerstvu sa Udruženjem/Udrugom socijalnih radnika Srednjobosanskog kantona/Kantopna Središnja Bosna, implementira projekat “Jačanje kapaciteta institucionalnih aktera za bolji položaj I ostvarivanje prava žrtava trgovine ljudima”.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)