Usluge besplatne pravne pomoći dva puta mjesečno i u Gradskoj upravi

Na osnovu sporazuma sa Gradskom upravom Zenice, od 24. januara 2018. godine Centar ženskih prava pruža besplatnu pravnu pomoć u prostorijama stare zgrade Gradske uprave u Zenici. Pravna pomoć bit će dostupna  svake druge srijede u periodu od 10,00 do 13,00 sati, u kancelariji broj 19 u prizemlju zgrade.

Pravna pomoć dostupna je  svim građanima, a posebno ženama, marginaliziranim i manjinskim grupama, a iz oblasti porodičnog, socijalnog i radnog prava, te zaštite od diskriminacije.

Radi se o novom servisu kojim Gradska uprava u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar ženskih prava nastoji pomoći građanima kako bi dobili mogućnost ostvarivanja svojih prava ili se informisali na koji način mogu ostvariti svoja prava. Navedena usluga će pored Gradske uprave biti pružana i u Centru za socijalni rad Zenica, te kancelarijama navedene organizacije.

U dosadašnjem radu Gradske uprave pokazalo se kako su građani često neupućeni ili neinformisani ili zbog loše ekonomske situacije nisu u prilici potražiti navedenu pravnu pomoć, te zbog navedenog često nisu u mogućnosti ostvariti, niti najosnovnija prava iz oblasti porodičnog, radnog prava ili socijalne zaštite. Na ovaj način Gradska uprava i Centar ženskih prava žele omogućiti da sve navedeno imaju brže i pristupačnije.

Tekst preuzet sa službene stranice Grada Zenica: http://www.zenica.ba/

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)