Predstavljene aktivnosti za efikasniji multisektorski pristup žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Na konsultativnom seminaru održanom u Zenici predstavnike/ce centara za socijalni rad iz Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona upoznale smo sa aktivnostima koje ćemo implementirati u narednom periodu radi efikasnijeg multisektorskog pristupa žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal