Predstavljene aktivnosti za efikasniji multisektorski pristup žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Na konsultativnom seminaru održanom u Zenici predstavnike/ce centara za socijalni rad iz Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona upoznale smo sa aktivnostima koje ćemo implementirati u narednom periodu radi efikasnijeg multisektorskog pristupa žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)