Zakonski sankcionisati nasilje na Internetu

U cilju donošenja izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović bila je domaćin sastanka održanog u Sarajevu na inicijativu ombudsmenke za ljudska prava Jasminke Džumhur i Centra ženskih prava Zenica.

Izrađene su zakonske izmjene i dopune, koje uključuju informaciono-komunikacijska sredstva (facebook, viber i slično) kao sredstva izvršenja krivičnih djela poput ugrožavanja sigurnosti, objavljivanja neprimjerenog sadržaja ili uhođenja.

Ovu inicijativu je podržala ekspertica za ljudska prava Jasminka Džumhur jer se od početne ideje da se zaštite prava žena razvila u koncept da se osigura zaštita digniteta svakog ljudskog bića, posebno u slučaju kada se vrše krivična djela nasilja putem korištenja informacijskih tehnologija.

– Predložene izmjene i dopune odnose se na proširenje definicije koja se tiče informacijskih tehnologija. Zatim na dostojanstvo ličnosti, jer se sadašnja djela ugrožavanja sigurnosti nisu pokazala kao efikasna budući da se tražilo da se dokaže objektivna opasnost, a poznato je da svi različito reagujemo na strah. Treći segment izmjena odnosi se na zaštitu novinara s obzirom na to da kao izvršitelji veoma značajnog društvenog posla ne uživaju nikakvu zaštitu – kazala je Džumhur.

Pravnica u Centru ženskih prava Zenica Dženana Radončić na sastanku je ukazala da se na osnovu rada s klijenticama došlo do saznanja koliko je neadekvatan postojeći zakonski okvir kada je potrebno da se pruži zaštita u pogledu nasilja počinjenog putem interneta i mobilne telefonije.

– Zato je neophodno izmijeniti Krivični zakon FBiH kako bi se uvele odredbe, koje sankcionišu navedene specifične oblike nasilja. Šokantni su podaci o zastupljenosti tih djela i nemoći svih ustanova i organa u sistemu zaštite onda kada te žrtve zatraže pomoć i zaštitu – navela je Radončić.

Ovaj problem u praksi najviše osjete tužioci i sudije, te je današnjem sastanku prisustvovala federalna tužiteljica i predsjednica Udruženja tužilaca BiH Hajrija Hadžiomerović-Muftić.

– U posljednje vrijeme se korištenjem novih informacionih sredstava ulazi u kriminalne radnje, koje ne prepoznaje važeći Krivični zakon. Zato su ugroženi građani, među kojima su prije svega djeca koja najviše koriste profile društvenih mreža na internetu. Često mi dolaze žaleći se radi ugrožavanja sigurnosti, a tu se zapravo osjećam nemoćnom da pomognem jer zakonske odredbe ne daju takvu mogućnost – istakla je Hadžiomerović-Muftić.

Ocjenivši sastanak veoma konstruktivnim potpredsjednica FBiH Mahmutbegović upozorila je da su svi građani svjedoci problema krivičnih djela putem informacionih tehnologija, što u Krivičnom zakonu FBiH nije prepoznato.

– Zato podržavam inicijativu i preuzela sam na sebe obavezu da se u kontaktu sa Federalnim ministarstvom pravde i Vladom upute u proceduru navedene izmjene i dopune. Uz to, prije mjesec dana upućena je još jedna inicijativa Udruženja Žene ženama, te bi cjelokupan Zakon trebao pretrpiti promjene i da ide u formi novog zakona, koji će prepoznati sve probleme u sadašnjoj praksi i pokrenute inicijative da se mijenja Krivični zakon FBiH – zaključila je Mahmutbegović na današnjem sastanku.

Članak u cjelosti preuzet sa: http://www.fbihpotpredsjednik.gov.ba/zakonski-sankcionirati-nasilje-na-internetu/

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)