Policijski službenici/ce MUP-a ZDK uspješno završili program „Holistički pristup u zaštiti žena žrtava nasilja”

Upornost, argumentovano ukazivanje na problematiku na terenu sa kojom se žene žrtve nasilja susreću ipak se isplati i daje rezultate. 58 policijskih službenika/ca Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sa uspjehom je završilo 4-mjesečnu intenzivnu edukaciju koju je naša organizacija implementirala, a koja je izazvala izuzetno pozitivne povratne informacije zvaničnika MUP-a ZDK.

Ministar MUP-a ZDK, Nikola Arsenić, izjavio je da nasilje prema slabijem, a naročito prema ženama se dešava otkako je svijeta i vijeka i nikad nije iskorijeneno.

„Nekada su žene spaljivali kao vještice, a rođenje ženskog djeteta pratila je sudbina „rodila se robinja“. Iako su se promijenili odnosi među spolovima i žene postižu ravnopravniji položaj u društvu, neki kao da su još u kamenom dobu. Konstantno se, na svim poljima, mora raditi na tome da se nasilje nad ženama iskorijeni. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK u proteklom periodu je svojim proaktivnim djelovanjem i izraženim senzibilitetom za određena pitanja pokrenula mnoge aktivnosti i inicijative, te ostvarila značajnu saradnju s nevladinim sektorom i drugim subjektima u društvu. Dobra saradnja ostvarena je s Centrom ženskih prava u Zenici i znači zajednički napor da se poboljša kvalitet postupanja policije u slučajevima nasilja nad ženama, ali i doprinos razvijanju opšte svijesti o nedopustivosti nasilja nad ženama.“

Ministar je naglasio da su policijski službenici/ce i do sada radili/e na problemu nasilja u porodici ali da će ova edukacija dodatno podići nivo operativnosti na viši stepen.

Načelnik sektora uniformisane policija, Esnaf Buza, istakao je da svaka profesija, pa i policijska, mora pratiti savremene trendove i usavršavati se.

„Uvjeren sam da će ova edukacija rezultirati dobrim efektima i otvoriti neke nove mogućnosti za razvijanje dobrih praksi i procedura. Ova edukacija će zasigurno doprinijeti uvođenju jednog novog kvaliteta u postupanju i djelovanju policijskih službenika, ne samo u kontekstu zaštite žena žrtava nasilja, nego i općenito u poduzimanju mjera na prevenciji i dokumentiranju slučajeva nasilja nad ženama, kao i drugih krivičnih djela u kojima su žrtve žene.

Šef odsjeka za edukaciju Goran Telalović izjavio je da će ovaj novi pristup i novi model edukacije pokazati efekte, i iskazao uvjerenje da će se u policijskoj praksi vrlo pozitivno odraziti.

„Odsjek za edukaciju MUP-a ZDK stalno radi na usavršavanju internih resursa za edukaciju i u tom pravcu mi namjeravamo nastaviti i proširiti saradnju sa Centrom ženskih prava.“

Jedan od zaključaka svečane ceremonije dodjele certifikata bio je da je ovakav vid edukacije primjer izuzetno dobre prakse koja bi mogla biti primjenjiva u cijeloj Bosni i Hercegovini, a da je najbolja potvrda toga 58 policijskih službenika/ca koji osim dodijeljenih certifikata posjeduju izuzetna znanja o ovom problemu.

Zahvaljujemo se Policijskom komesaru MUP-a ZDK, Šut Semiru, koji je prepoznao potencijal edukacije koju Centar ženskih prava može pružiti.

Zahvaljujemo se i našim dugogodišnjim saradnicama i prijateljicama Editi Ostojić, Magistrici psihologije, terapeutkinji i konsultantkinji, Lamia Kosović, Doktorica humanističkih studija, urednica časopisa European Journal of Women Studies, i Jasminki Džumhur, Doktorici pravnih nauka, Ombudsmenki za ljudska prava BiH. Zajedno sa nama su postigle da je svrha edukacije ispunjena.

Informacije o programu: http://dl.cenppz.org.ba/course-cat/kurs-za-policajce/

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)