Pravni priručnik (sa analizom problema nasilja nad ženama putem savremenih tehnologija)

Pravni priručnik (sa analizom problema nasilja nad ženama putem savremenih tehnologija) nudi prikaz specifičnih prava iz oblasti porodičnog prava, socijalne zaštite, zaštite od nasilja. Ovaj Priručnik je poseban po tome što sadrži poglavlje koje po prvi put se dotiče problema nasilja koje se izvršava upotrebom modernih tehnologija i uređaja. Osim toga u priručniku su ponuđeni primjeri iz sudske prakse, prakse centara za socijalni rad, prakse našeg Centra, kao i potrebne dokumentacije za ostvarivanje određenih prava.

Ukoliko želite primjerak publikacije javite nam se putem email-a: czppzz@gmail.com

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal