Pravni priručnik (sa analizom problema nasilja nad ženama putem savremenih tehnologija)

Pravni priručnik (sa analizom problema nasilja nad ženama putem savremenih tehnologija) nudi prikaz specifičnih prava iz oblasti porodičnog prava, socijalne zaštite, zaštite od nasilja. Ovaj Priručnik je poseban po tome što sadrži poglavlje koje po prvi put se dotiče problema nasilja koje se izvršava upotrebom modernih tehnologija i uređaja. Osim toga u priručniku su ponuđeni primjeri iz sudske prakse, prakse centara za socijalni rad, prakse našeg Centra, kao i potrebne dokumentacije za ostvarivanje određenih prava.

Ukoliko želite primjerak publikacije javite nam se putem email-a: czppzz@gmail.com

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)