Zahtjevi za besplatnom pravnom pomoći u porastu i u 2016 godini

Nastavlja se trend u porastu broja zahtjeva za besplatnom pravnom pomoći. U periodu od 01/01/2016 – 31.12.2016. godine pružene su 2774 usluge besplatne pravne pomoći za 943 korisnice, ali i korisnika. Najviše pruženih usluga odnosilo se na oblast porodičnog (72%) i socijalnog prava (20%). U okviru programa za zaštitu žrtava diskriminacije, 55 osoba je dobilo usluge besplatne pravne pomoći. Pokrenuto je 20 predmeta u kojima je utvrđeno postojanje diskriminacije:

Kod više od 76% od sveukupnog broja klijentica je u svom životu doživjela neki vid nasilja. Najčešće zastupljeni oblik je kombinovani (fizičko, psihološko i ekonomsko). Kod 3 od 4 korisnice koje su tokom svog života doživjele neki od gore pomenutih oblika nasilja, evidentirano je da su doživjele i nasilje putem mobilne telefonije i/ili interneta.

Sažetak izvještaja dostupan je ovdje.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)