Zahtjevi za besplatnom pravnom pomoći u porastu i u 2016 godini

Nastavlja se trend u porastu broja zahtjeva za besplatnom pravnom pomoći. U periodu od 01/01/2016 – 31.12.2016. godine pružene su 2774 usluge besplatne pravne pomoći za 943 korisnice, ali i korisnika. Najviše pruženih usluga odnosilo se na oblast porodičnog (72%) i socijalnog prava (20%). U okviru programa za zaštitu žrtava diskriminacije, 55 osoba je dobilo usluge besplatne pravne pomoći. Pokrenuto je 20 predmeta u kojima je utvrđeno postojanje diskriminacije:

Kod više od 76% od sveukupnog broja klijentica je u svom životu doživjela neki vid nasilja. Najčešće zastupljeni oblik je kombinovani (fizičko, psihološko i ekonomsko). Kod 3 od 4 korisnice koje su tokom svog života doživjele neki od gore pomenutih oblika nasilja, evidentirano je da su doživjele i nasilje putem mobilne telefonije i/ili interneta.

Sažetak izvještaja dostupan je ovdje.

 

 

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal