Besplatna pravna pomoć za žene i djecu

Servis pravne pomoći djeluje kao advokatska kancelarija ali su sve usluge besplatne i prilagođene za svaku osobu.

Naš pravni tim pruža usluge iz oblasti: porodičnog prava, prava iz socijalne i zdravstvene zaštite, krivičnog prava i zaštite od diskriminacije.

Kompletan katalog usluga dostupan je na linku.

Mogu nam se obratiti žene iz cijele Bosne i Hercegovine, a naših 7 ureda se nalazi u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)