Saradnja na monitoringu rada sudova u krivičnim predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

U cilju održavanja kontinuiteta vršenja monitoringa suđenja u predmetima rodno zasnovanog nasilja, i davanja doprinosa uspostavljanju koordinisanog i efikasnog sistema zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja, Centar ženskih prava iz Zenice je održao sastanke i potpisao Protokole o saradnji i sa Općinskim sudovima u Konjicu i Gračanici.

Protokoli o saradnji do sada su potpisani sa 14 općinskih i kantonalnih sudova u Federaciji BiH.

Dosadašnje aktivnosti na monitoringu rada pravosuđa i objavljene analize bili su osnova za zagovaračke procese u pružanja doprinosa reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini i poboljšanju pristupa pravdi za žene žrtve i preživjele seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Zadovoljstvo nam je što Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine podržava nastavak provođenja aktivnosti monitoringa.

Aktivnosti monitoringa rada pravosuđa realizuju se uz podršku Kvinna till Kvinna

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)