Žrtve trgovine izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Ova publikacija na jednom mjestu nudi pregled osnovnih problema u sistemu zaštite žrtava trgovine ljudima, koji predstavljaju prepreku na putu ostvarivanja prava.

Osim toga, ukazuje na primjer dobre prakse i produkt sinergije rada pravosudnih institucija i nevladinog sektora, zahvaljujući kojem je po prvi put u BiH okviru krivičnog postupka za žrtvu trgovine ljudima dosuđena naknada štete.

 

 

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal