Žrtve trgovine izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Ova publikacija na jednom mjestu nudi pregled osnovnih problema u sistemu zaštite žrtava trgovine ljudima, koji predstavljaju prepreku na putu ostvarivanja prava.

Osim toga, ukazuje na primjer dobre prakse i produkt sinergije rada pravosudnih institucija i nevladinog sektora, zahvaljujući kojem je po prvi put u BiH okviru krivičnog postupka za žrtvu trgovine ljudima dosuđena naknada štete.

 

 

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)