Obuka za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanja žrtava trgovine ljudima u postupcima pred sudom

Tokom 24. i 25. juna u organizaciji Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS održana je obuka za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanja žrtava trgovine ljudima u postupcima pred sudom u sklopu projekta: „Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu: poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi – VICAPT“ ; Komponenta B. Tim povodom naša kolegica Aida Ćosić je bila jedna od panelistica i govorila na temu “Pružanja pravne pomoći i zastupanje žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku sa posebnim aspektom na senzibilizirani pristup i posebnosti u zastupanju klijenata žrtava trgovine ljudima”. Poseban akcenat bio je na slučaju dosuđene naknade štete žrtvi trgovine ljudima ostvarenoj u okviru krivičnog postupka, što je prvi takav slučaj u BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)