Obuka za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanja žrtava trgovine ljudima u postupcima pred sudom

Tokom 24. i 25. juna u organizaciji Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS održana je obuka za pravnike i pravne zastupnike o pružanju pravne pomoći i zastupanja žrtava trgovine ljudima u postupcima pred sudom u sklopu projekta: „Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu: poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi – VICAPT“ ; Komponenta B. Tim povodom naša kolegica Aida Ćosić je bila jedna od panelistica i govorila na temu “Pružanja pravne pomoći i zastupanje žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku sa posebnim aspektom na senzibilizirani pristup i posebnosti u zastupanju klijenata žrtava trgovine ljudima”. Poseban akcenat bio je na slučaju dosuđene naknade štete žrtvi trgovine ljudima ostvarenoj u okviru krivičnog postupka, što je prvi takav slučaj u BiH.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal