Sastanak sa Regionalnim timovima za subijanje trgovine ljudima

Na kraju mjeseca marta 2022. godine održana je druga po redu Konsultativno-informativna sesija za članove i članice Regionalnog monitoring tima za suzbijanje trgovine ljudima za područje Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

U cilju pružanja doprinosa poboljšanju zaštite prava žrtava trgovine ljudima u krivičnim postupcima, te jačanju međusobne saradnje i koordinacije između aktera na svim nivoima vlasti u BiH, na sesiji su predstavljene projektne aktivnosti, a prisutni članovi i članice Regionalnih monitoring timova su upoznati sa mehanizmima i načinima uključenja specijaliziranih organizacija u proces identifikacije i zaštite žrtava trgovine.

Aktivnost se provodi pod okriljem Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire, a u okviru  24-mjesečnog projekta Centra ženskih prava iz Zenice pod nazivom „Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima“.

#USAinBiH #USAmbBiH  #USAIDINSPIRE @USAID Bosnia and Herzegovina @Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)