Saradnja sa Misijom OSCE u BiH

Nastavlja se partnerstvo i saradnja između Misije OSCE u BiH i Centra za pravnu pomoć ženama, a danas je saradnja i ozvaničena. Misija OSCE u BH je prepoznala važnost jačanja kapaciteta lokalnih organizacija za praćenje krivičnih postupaka u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja na sudovima u FBiH.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal