Promocija početka edukacijskog programa učenja na daljinu za pripadnike/ce MUP Zeničko-dobojskog kantona

U saradnji sa MUP ZDK danas je ozvaničen početak programa učenja na daljinu za pripadnike/ce MUPa ZDK, pod nazivom “Holistički pristup u zaštiti žena žrtava nasilja”. Cilj ovog 4-mjesečnog programa, kroz koji će proći 58 pripadnika/ca MUPa ZDK, je povećanje senzibilnosti policije u radu na preveniranju i suzbijanju nasilja nad ženama.

Korištenje Interneta i moderno razvijene online platforme čini ovaj program inovativnim jer omogućava profesionalcima/kama intenzivno sticanje znanja i usavršavanje bez narušavanja redovnih radnih obaveza.

Glasnogovornica MUPa ZDK, Aldina Ahmić, istakla je da postoji uvjerenje da će edukacija na ovaj način unijeti jedan novi kvalitet u djelovanju i postupanju policijskih službenika, ne samo u smislu zaštite žene žrtve nasilja, nego i općenito prilikom poduzimanju mjera i radnji na prevenciji i dokumentovanju slučajeva nasilja nad ženama.

 

Support