Promocija početka edukacijskog programa učenja na daljinu za pripadnike/ce MUP Zeničko-dobojskog kantona

U saradnji sa MUP ZDK danas je ozvaničen početak programa učenja na daljinu za pripadnike/ce MUPa ZDK, pod nazivom “Holistički pristup u zaštiti žena žrtava nasilja”. Cilj ovog 4-mjesečnog programa, kroz koji će proći 58 pripadnika/ca MUPa ZDK, je povećanje senzibilnosti policije u radu na preveniranju i suzbijanju nasilja nad ženama.

Korištenje Interneta i moderno razvijene online platforme čini ovaj program inovativnim jer omogućava profesionalcima/kama intenzivno sticanje znanja i usavršavanje bez narušavanja redovnih radnih obaveza.

Glasnogovornica MUPa ZDK, Aldina Ahmić, istakla je da postoji uvjerenje da će edukacija na ovaj način unijeti jedan novi kvalitet u djelovanju i postupanju policijskih službenika, ne samo u smislu zaštite žene žrtve nasilja, nego i općenito prilikom poduzimanju mjera i radnji na prevenciji i dokumentovanju slučajeva nasilja nad ženama.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)