Konferencija “Zaštita žena od nasilja u pravosudnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine”

U toku je – Sarajevo, 19.09.2023..
Predstavljamo ključne nalaze i preporuke proizašle iz analize praćenih krivičnih postupaka u predmetima rodno zasnovanog nasilja nasilja pred sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Čast nam je da Izvještaj sa najrelevatnijim i najaktuelnijim podacima predstavljamo u prisustvu preko 40 sudija/sutkinja, tužioca/tužiteljica, predstavnika/ca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH, Centra za edukaciju sudija i tužioca, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Predstavničkog dom Parlamenta FBIH, OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, Embassy of Sweden in Sarajevo

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)