Organizacije civilnog društva Zapadnog Balkana pratit će sudske predmete slučajeva femicida i rodno zasnovanog nasilja

AIRE centar, FemPlatz, i pet partnerskih organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana, Human Rights in Democracy Centre iz Albanije, Centar ženskih prava iz Bosne i Hercegovine, Centar za ženska prava iz Crne Gore, National Network to end Violence against Women and Domestic Violence iz Sjeverne Makedonije i Viktimološko društvo Srbije će 2023. godine pratiti sudske postupke u slučajevima femicida, pokušaja femicida i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. Početak ove saradnje obilježen je dvodnevnim programom obuke koji je održan u Beogradu 27. – 28. marta 2023. Tokom obuke razgovarano je o metodologiji monitoringa, uključujući teme kao što su odabir predmeta koji će se pratiti, tok procesa monitoringa i izvještaji o praćenju.

Cijeli tekst možete pogledati OVDJE.

Izvor (tekst i fotografije): Gender and the Judiciary in the Western Balkans – https://gcjnetwork.org/wbcso-monitor-femicide-and-gender-based-violence/

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)