Femicid

Inicijativu za aktivnije društveno bavljenje i reakciju na ubistva žena – femicid, počele smo performansom na feminističkom festivalu Pitchwise u Sarajevu. Femicid se ne dešava iznenada nego je rezultat dugotrajnog nasilja kojem je žena izložena od svog partnera, sina… Odgovor institucija je nedovoljno strog sa sankcijama prema počiniteljima, niti otklanja najveću prijetnju po žrtve a to je ubistvo.

Sarajevo, Zenica neće biti jedini gradovi u kojima želimo ukazati na ovaj problem.Na vašu inicijativu možemo biti u bilo kojem drugom gradu. Ubistva žena od strane muškaraca moraju biti vidljiva a mi ćemo se potruditi da to bude tako.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)