Jačanje kapaciteta socijalnih radnika/ca za oblast trgovine ljudima

Odlučne da pravimo korake u pravom smjeru održale smo prvu u nizu usko specijaliziranih edukacija za uposlenike/ce centara za socijalni rad na temu jačanja kapaciteta za bolji položaj i ostvarivanje prava žrtava trgovine ljudima.
Ključna poruka i zaključak učesnika/ca iz Srednjobosanskog kantona nakon održane edukacije je da resursi kojima raspolaže Centar ženskih prava će pomoći u unaprjeđenju uloge centara za socijalni rad u radu sa žrtvama trgovine ljudima.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)