(NE)Ravnopravnost spolova – predrasude i stereotipi

Sa Kantonalnim sudom u Novom Travniku sarađujemo dugi niz godina. Odluka da svo osoblje, sa svih pozicija u sudu, bude obuhvaćeno edukacijom “(NE)Ravnopravnost spolova – predrasude i stereotipi”, investicija je menadžmenta Suda u jačanje kapaciteta na putu provođenja strategije rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH. Prva grupa je 9. i 10. novembra sa velikim zanimanjem učestvovala u razgovorima tokom kojih je rodna (ne)ravnopravnost osvijetljena primjerima iz svakodnevnice na koje ne obraćamo pažnju.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)