Unapređenje saradnje sa obrazovnim institucijama

RemasterDirector_1a5c03258
JU Univerzitet u Zenici prepoznao je Centar ženskih prava kao jednog od ključnih partnera u provođenju aktivnosti usmjernih na povećanje potencijala za istraživanje i obrazovanje utemeljeno na principima ravnopravnosti i nediskriminacije.
Današnjim potpisivanjem Sporazuma o saradnji i uspostavljanjem praktičnih modela međusobne saradnje otvara se prostor da se postojeći resursi oba strane budu u budućnosti na raspolaganju prije svega studentima i studentkinjama, ali i svim drugim koji su zainteresovani da rade na promocije ravnopravnosti i borbi protiv diskriminacije.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)