U Jajcu održana radionica na temu ostvarivanja prava civilnih žrtava rata

Centar za pravnu pomoć ženama organizovao je radionicu u Jajcu. Fokus radionice bio je na pitanju ostvarivanja statusa civilne žrtve rata i prava koja se izvode iz statusa. Prisutne/i su upoznate/i i sa drugim pravima iz okvira Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom F BiH.

Ova aktivnost omogućena je uz podršku UNDP BiH.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal