Centar za pravnu pomoć ženama na sajmu “Volontiraj i TI”

„Volontiraj i ti“ naziv je sajma nevladinih organizacija koji je danas održan u Sarajevu. Cilj sajma je da nevladine organizacije iz cijele BiH, putem promotivnih štandova, predstave građankama i građanima svoj rad, aktivnosti i da ih upoznaju sa rezultatima projekata realizovanih uz pomoć Američke ambasade i USAID-a u BiH. Poseban fokus sajma je na promociji volonterizma i pozivanje građanki i građana da se uključe u rad NVO i rad u zajednici. Ako danas niste bile/i u Sarajevu, ne brinite, jer sajam se seli u Banja Luku(18.06.) a potom i Mostar (11.06.). Sajam je organizovala Fondacija Mozaik u saradnji sa Ambasadom SAD-a u Sarajevu. Pogledajte kako se Centar za pravnu pomoć ženama pripremio za sajam.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)