Završen prvi dio obuke u okviru Modul II – “Vještine i osnovna znanja pomagačica u zajednici”.

Završen je drugi modul za prvu grupu, pod nazivom “Vještine i osnovna znanja pomagačica u zajednici”. Modul je dio kontinuirane obuke koju Centar ženskih prava iz Zenice u partnerstvu sa Udruženjem žena Romkinja iz Bijeljine provodi u okviru projekta „Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici”, kojeg finansira Evropska unija.
Zadovoljstvo je predvoditi jednu ovako specijaliziranu vrstu Obuke i jačati pojedinke i organizacije koje će nam se pridružiti u vrlo važom segmentu – stvaranja mreže pružateljica podrške u lokalnim zajednicama u svrhu sveobuhvatnog pristupa pravdi i zaštiti ženskih prava. Sa ovakvim ženama vidimo svjetlo na kraju tunela.
Jedna od izjava/utisaka učesnice Obuke:
“Zahvaljujući ovoj Obuci imala sam priliku ogledati se na različitim ogledalima i zapravo posmatrati sebe. Fascinantno mi je kojom brzinom ovdje “rastem”, kako brzo uviđam greške tj. probleme i za njih pronalazim rješenja. Već sad se radujem onoj sebi koja ću biti nakon završetka svih Modula.”

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)