Usvojene izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH

S radošću obavještavamo da je Dom naroda Parlamenta FBiH dana 29. jula 2021. godine USVOJIO IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI FBIH, prema kojoj će žrtva nasilja imati pravo odrediti „OSOBU OD POVJERENJA“ koja može biti prisutna u svim postupcima i radnjama u koje je uključena žrtva.
Kako je navedene izmjene prethodno usvojio Predstavnički dom FBiH, Zakon će na snagu stupiti osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH.
Želimo se zahvaliti svim ekspertima/cama, praktičarima/kama i profesionalcima/kama iz pravosuđa, relevantnih ministarstava, institucije ombudsmena za ljudska prava, koji su predano radili na pripremi inicijative, ali i svim zastupnicima/cama koji su dali svoj glas „ZA“ i pomogli da ova važna izmjena postane stvarnost.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)