Učešće Centra u Regionalnoj konferenciji za efektivne programe prevencije i suzbijanja seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

U Beogradu se danas završava Regionalna konferencija pod nazivom Efektiviniji programi za prevenciju i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (27.-28-10-2015).

Meliha Sendić, predsjednica Centra za pravnu pomoć ženama, jedna je od 5 predstavnica Bosne i Hercegovine koje su od organizatora, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) dobile poziv za učešće.

Konferencija okuplja različite sudionike sa zadatkom da promovišu mjere pravde i sigurnosti u rješavanju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, uključujući nacionalne pružaoce usluga zaštite i sigurnosti, UNDP menadžere, druge UN agencije te globalne i regionalne organizacije aktivne u ovoj oblasti.

Ova konferencija biće prilika za redefiniranje UNDP-ovog strateškog pristupa u djelovanju na pitanjima sigurnosti žena i pristupa pravdi u regionu u vezi SRZN, a kako bi se optimizirali programi i zagovaračke aktivnosti na nivou država.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal