Učešće Centra u Regionalnoj konferenciji za efektivne programe prevencije i suzbijanja seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

U Beogradu se danas završava Regionalna konferencija pod nazivom Efektiviniji programi za prevenciju i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (27.-28-10-2015).

Meliha Sendić, predsjednica Centra za pravnu pomoć ženama, jedna je od 5 predstavnica Bosne i Hercegovine koje su od organizatora, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) dobile poziv za učešće.

Konferencija okuplja različite sudionike sa zadatkom da promovišu mjere pravde i sigurnosti u rješavanju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, uključujući nacionalne pružaoce usluga zaštite i sigurnosti, UNDP menadžere, druge UN agencije te globalne i regionalne organizacije aktivne u ovoj oblasti.

Ova konferencija biće prilika za redefiniranje UNDP-ovog strateškog pristupa u djelovanju na pitanjima sigurnosti žena i pristupa pravdi u regionu u vezi SRZN, a kako bi se optimizirali programi i zagovaračke aktivnosti na nivou država.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)