Relevatni akteri za zaštitu od nasilja u općini Vareš podržali inicijativu za sankcionisanje nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija i uređaja

U Varešu je danas održan 5 konsultativni sastanak koji je dio aktivnosti po projektu „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“.

Prisutni/e su izrazili zabrinutost pojavnošću ovakvog vida nasilja i ograničenih mogućnosti u pružanju zaštite. Pružena je puna podrška inicijativi i ponuđeno partnerstvo kako bi se pravovremeno reagovalo, a sve u cilju zaštite žena i djece od nasilja koje se čini upotrebom savremenih vidova komunikacije.

Zahvaljujemo se svim prisutnima na iskazanom interesu za učešće u procesu kreiranja mehanizama za zaštitu od ovog vida nasilja.

Fotografije sa sastanka možete pogledati na ovoj poveznici.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal