Relevatni akteri za zaštitu od nasilja u općini Vareš podržali inicijativu za sankcionisanje nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija i uređaja

U Varešu je danas održan 5 konsultativni sastanak koji je dio aktivnosti po projektu „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“.

Prisutni/e su izrazili zabrinutost pojavnošću ovakvog vida nasilja i ograničenih mogućnosti u pružanju zaštite. Pružena je puna podrška inicijativi i ponuđeno partnerstvo kako bi se pravovremeno reagovalo, a sve u cilju zaštite žena i djece od nasilja koje se čini upotrebom savremenih vidova komunikacije.

Zahvaljujemo se svim prisutnima na iskazanom interesu za učešće u procesu kreiranja mehanizama za zaštitu od ovog vida nasilja.

Fotografije sa sastanka možete pogledati na ovoj poveznici.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)