Uloga policije u kriznim situacijama u slučajevima nasilja nad ženama

Peta u nizu info sesija realizovana je u saradanji sa uvaženim Prof. dr Korajlić Nedžadom, dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Uloga policije u kriznim slučajevima nasilja nad ženama kao tema sesije izazvala je veliki interes, brojne komentare, pitanja, ali i pohvale. O čemu smko sve to razgovarali možete pogledati na linku.

Ova aktivnost podržana je od strane Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal