STOP FEMICIDU!!!

Stravično ubistvo žene u Gradačcu, ali ubistva još dva muškaraca i ranjavanje ženske osobe, izazvalo je brojne reakcije u javnosti, među političarima/kama, donosiocima odluka..

Reagovale smo odmah, kako na “ulici”, tako i zagovarački.

Ukazivale smo i ukazujemo da nije potrebno formirati radne grupe i upućivati inicijative jer u Federalnom ministarstvu pravde imate gotov i razrađen prijedlog i da se posebno obrati pažnja na član 166. u kojem je dodan prijedlog za uvođenje femicida. Svim parlamentarcima/parlamentarkama, radnim tijelima i dr. uputile smo ponovno tekst Inicijative za Izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH sa javnim obrazloženjima i prijedlozima.

“Inicijativa stoji na stolu ili u ladici od 18. aprila 2022. godine, gotovi prijedlozi sa ponuđenim rješenjima koji su zajedno s nama radili eksperti/ce, praktičari koji primjenjuju zakon.
Iskoristite, imate sve servirano. Ako Vam je lakše možemo Vam i poslati.” – Facebook objava

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)