Sastanak sa Premijerom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Tekst i fotografije preuzete sa OBJAVE na zvaničnoj stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, s predstavnicama Centra ženskih prava i Mreže 4P – Mreže pomagačica za podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi Melihom Sendić, Selmom Badžić, Amelom Pozderovićac i Elvedinom Alić. Gošće su premijeru predale ranije pripremljenu Inicijativu za konkretne izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH sa posebnim naglaskom na član 166. koji tretira ubistvo i u kojem je navedena dopuna koja se odnosi na femicid.

Predložene izmjene i dopune Krivičnog zakona, prema riječima gošći, pripremane su uz saradnju sa grupom stručnjaka počev od ombudmena za ljudska prava, preko sudija i tužilaca do univerzitetskih profesora. Kako je istaknuto tokom sastanka veoma značajno je da su prijedlog pipremali predstavnici pravosudnih institucija koji i provode ovaj zakon, te su najbolje upoznati sa ograničenjima sa kojima se susreću u praksi, a prilikom pocesuiranja slučajeva nasilja.

Dostavit ću Inicijativu ministru pravde da se očituju o predloženim izmjenama i dopunama. Hvala u moje ime za za vaš cjelokupan angažman u borbi protiv nasilja i pomoći ženama koje su žrtve ili su u riziku od nasilja. Moju podršku imate, a svakako mogu reći da za ovo imate i podršku Vlade FBiH – kazao je premijer.

Gošće su ovom prilikom predstavile rad Centra ženskih prava i Mreže 4P, te istakle da je Mreža 4P resurs za žrtve nasilja i za institucije u lancu sistema zaštite od nasilja. Naglasile su da je angažman pomagačica posebno značajan u posljednje vrijeme kada je, kako su istakle, sve više zabrinutih žena kojima pomagačice pružaju pomoć i podršku.

U Mreži 4P sada djeluje 55 certificiranih, specijalizirano obučenih pomagačica koje pružaju besplatnu podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u 24 grada širom Bosne i Hercegovine. Prema njihovim riječima pomagačice su na usluzi ženama koje doživljavaju nasilje, kao i onim koje su u riziku od nasilja na način da imaju tačne, provjerene i korisne informacije kako i na koji način dobiti zaštitu od nasilja, a sve njihove usluge su besplatne.

Mi dvije godine radimo u tišini. Moramo reći da je u posljednje vrijeme sve više žena koje traže našu pomoć i značilo bi nam da i žene, ali i institucije čuju za naše usluge. Mi smo besplatan resurs i ženama u potrebi, ali i institucijama – poručile su pomagačice danas na sastanku.

Za što brži i efikasniji pristup uslugama pomagačica kreirana je interaktivna mapa. Inicijativu za osnivanjem i pokretanjem Mreže 4P dao je Centar ženskih prava iz Zenice, koji je pripremio i proveo dvogodišnji program obuke i mentorstva za članice, naslanjajući se na Izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH iz jula 2021. godine kojima je uveden pravni institut „osoba od povjerenja“.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)