Zajendo u borbi protiv trgovine ljudima

Najbolji pokazatelj da radimo dobro je povjerenje koje uživamo od žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima. One/i su prave/i borkinje i borci i one/i mijenjaju stanje u oblasti prevencije i borbe protiv trgovine ljudima.
Tim više je važno priznanje i finansijska podrška programima usmjerenim na postizanje pravde za žrtve trgovine ljudima koju Centar ženskih prava dobija kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire.
⏩️Danas je u povodu Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima održan događaj “Zajedno u borbi protiv trgovine ljudima” na kojem je upriličena svečana ceremonija potpisivanja ugovora za projekte usmjerene na pružanje pomoći i podrške žrtvama i unaprijeđenju sveukupnog odgovora na trgovinu ljudima u BiH.
➡️Nakon svečane ceremonije održan je i panel “Postizanje pravde za žrtve trgovine ljudima: Odgovor pravosudnog sistema u BiH”.
Predstavnica Centar ženskih prava govorila je o važnosti pružanja podrške žrtvama od najranije faze vođenja krivičnih istraga i krivičnih postupaka, ali i o značaju sinergije vladinih i nevladinih aktera u procesu pružanja podrške.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)