Šutnja nije zlato!

33% žena je nakon navršene 15. godine bilo izloženo nekom obliku nasilja. 80 % počinitelja seksualnog nasilja nad djecom su osobe poznate žrtvi. Kako bi ukazale na problem i potrebu izmjene zakona, širom Bosne i Hercegovine danas su održane ulične akcije u okviru kampanje „Zaustavimo nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom u BiH“. Kampanja nosi slogan „ŠUTNJA NIJE ZLATO!“.

Članice i volonterke Centra za pravnu pomoć ženama obilježile su kampnju podjelom bedževa, balona, hemijskih olovaka sa porukom, te potpisivanjem peticije za povećanje kazni za počnitelje nasilja nad djecom i ženama i usklađivanje bh. krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom Vijeća Evrope i UN. Kampanja se provodi u okviru programa oganizacija civilnog društva u BiH, koje provode Udruženje Žene ženama i partnerske organizacije.

Podršku Kampanji možete dati i potpisivanjem online peticije.

Više informacija možete naći na:

www.stop-nasilju.ba
www.facebook.com/sutnjanijezlato

Support