Šutnja nije zlato!

33% žena je nakon navršene 15. godine bilo izloženo nekom obliku nasilja. 80 % počinitelja seksualnog nasilja nad djecom su osobe poznate žrtvi. Kako bi ukazale na problem i potrebu izmjene zakona, širom Bosne i Hercegovine danas su održane ulične akcije u okviru kampanje „Zaustavimo nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom u BiH“. Kampanja nosi slogan „ŠUTNJA NIJE ZLATO!“.

Članice i volonterke Centra za pravnu pomoć ženama obilježile su kampnju podjelom bedževa, balona, hemijskih olovaka sa porukom, te potpisivanjem peticije za povećanje kazni za počnitelje nasilja nad djecom i ženama i usklađivanje bh. krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom Vijeća Evrope i UN. Kampanja se provodi u okviru programa oganizacija civilnog društva u BiH, koje provode Udruženje Žene ženama i partnerske organizacije.

Podršku Kampanji možete dati i potpisivanjem online peticije.

Više informacija možete naći na:

www.stop-nasilju.ba
www.facebook.com/sutnjanijezlato

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)