Viktimologija u teoriji i praksi u postkonfliktnom društvu: Perspektiva BiH

Čast nam je i zadovoljstvo što smo podržale izdavanje knjige “Viktimologija u teoriji i praksi u postkonfliktnom društvu: Perspektiva Bosne i Hercegovine”, autorice Jasminke Džumhur.
Promocija se održala 16. juna 2021. godine u Velikoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, uz učešće mnogobrojnih gostiju, akademika, visokih dužnosnika.
Knjiga predstavlja 28. godišnje iskustvo autorice u radu sa žrtvama, koje je započelo 1992. godine kroz pomoć i podršku žrtvama seksualnog zlostavljanja u okviru aktivnosti ženske nevladine organizacije “Medica” Zenica, a poslije, “Centra ženskih prava” (ranije: Centar za pravnu pomoć ženama) Zenica.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)