Primjer iz prakse

Naredni slučaj prikazuje da i mladi bračni parovi nastavljaju živjeti po patrijarhalim modelma u kojima je nasilje svakodnevnica u bračnom odnosu. Iako samo 5 godina u braku, 25-godišnja A.A. je već žrtva dugogodišnjeg nasilja. Nekoliko puta je pokušavala izaći i nasiljne veze, ali su je obećanja nasilnika, slatke riječi, iskazivanje ljubavi, kupovina poklona, pravljenje planova za udućnost… uspijevali zavesti, što u je ponovo vraćalo u vezu. Međutim, u fazi „medenog mjeseca“ rodila je dijete, a odmah nakon toga nastupila je „redovna“ situacija svakodnevnog maltretiranja. U nekom od tih momenata nasilje je eskaliralo, a ona je smogla snage i uspjela pobjeći.

Za nas je čula od prijateljice koja ju je odmah uputila nama, te je u kratkom roku je podnesena krivična prijava i nasilnik dobio tri mjeseca pritvora. Nismo se zadržale na krivičnoj prijavi nego smo u njeno ime podnijele zahtjeve za izricanje mjera, udaljenja iz stana i zabrana približavanja njoj i djetetu; zabrana uznemiravanja i uhođenja nje i djeteta. Pokrenut je postupak razvoda braka i podnesen IPZ za za naknadu nematerijalne štete nastale dugogodišnjim nasiljem.

A.A. je sve vrijeme dobijala psihološku podršku, koja još traje, jer su posljedice koje su ostale nakon dugogodišnjeg nasilja još akutne, a strah od nasilnika još je prisutan.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)