Civilno društvo može uticati na spolni sastav Vlade ZDK – Koliko, vidjećemo!

Nakon naše reakcije 23.februara na prijedlog sastava Vlade ZDK, u kojem nije bila niti jedna žena, Skupština ZDK je na svojoj četvrtoj sjednici jednoglasno sa 11 prisutnih od ukupno 12 članova zauzela mišljenje koje je rezultiralo odlukom da se do 3.marta 2015. dostave novi prijedlozi kandidata i kandidatkinja za ministarske pozicije u Vladi Kantona, a na način koji će uvažavati ravnopravnu zastupljenost oba spola.

Ovim je Skupština ZDK pokazala da ipak osluškuje mišljenje organizacija civilnog društva, građanki i građana. Inicijativu su zajedno pokrenuli Centar za pravnu pomoć ženama, Sarajevski otvoreni centar i Infoteka.
Očekujemo pozitivne promjene!!!

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)